Akkrediterte analyser og sakkyndig uttalelser (ISO17025).
 

 

70 000 utredninger av farskap/slektskap og

80 års erfaring 

40 år med DNA-analyser

Offentlige oppdrag

Private oppdrag 

Sakkyndig veiledning

Doble analyser

Min. 23 genetiske markører

Diskresjon

Taushetsplikt

 

I ordinære farskapstester vil analysen enten utelukke farskap eller gi en sjanse for farskap på 99,999% 

 

Farskap.no er en bestillings- og informasjonsside i regi av Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet ved Oslo Universitetssykehus HF, for personer som ønsker å gjennomføre en farskapstest eller en DNA-test for avklaring av annet nært slektskap. En bestilling av DNA-tester via denne siden skjer på eget initiativ og for egen regning. Ta gjerne kontakt dersom du/dere har spørsmål før bestilling (tlf: 23013150 eller rettsgenetikk@ous-hf.no).

OFFENTLIG LEVERANDØR SIDEN 1938: Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet utfører samtlige DNA-tester når det gjelder farskaps- og slektskapsutredninger rekvirert av NAV og domstolene. Dersom du har fått pålegg om å avgi prøve til farskapstest fra det offentlige (NAV eller domstolene) følger du veiledningen du har fått derfra og bestiller time for prøvetaking hos din lege. Legen sender prøven til seksjonen for analyse. Farskapstester pålagt av det offentlige kan du lese mer om her

Du kan lese om saksgang og fremgangsmåte i private oppdrag her eller under Informasjon.

Gjelder det fornyelse av pass for norske borgere i utlandet kan du lese mer om dette her: Fornyelse av pass

 

PRIVATE DNA-TESTER KAN BESTILLES HER:

Skjema: Farskap- og eller morskapstest

Skjema: Slektskapstest, tvillingtest eller DNA-profil

Fyll ut valgte skjema og send inn til oppgitt post adresse. Faktura vil bli ettersendt.

Personvernpolicy

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2020 produkt