Lover og regler

Barneloven (Lov om Barn og Foreldre 8. april 1981) gir regler for fastsettelse og endring av farskap i juridisk forstand. Barneloven finnes også oversatt til engelsk (The Children Act).


Fastsettelse av farskap

Det er tre måter et farskap kan etableres juridisk første gang.

  1. Mannen er gift med barnets mor når barnet fødes
  2. Mannen, dersom han ikke er gift med mor, undertegner en farskapserkjennelse - hvor han erkjenner at han er far og påtar seg underholdsplikt for barnet.
  3. Mannen skriver under et farskapsforelegg eller blir dømt som far. Dette gjøres vanligvis ikke før det offentlige har sørget for at farskapet er blitt bekreftet ved en DNA-analyse. 

 

Endring eller opphevelse av farskap (frister ble gjenninnført fra 01.01.14 men siden opphevet)

Dette skjer som hovedregel i retten (tingretten). Mor, barn, far eller en annen mann som mener han må være far til barnet, reiser en farskapssak. Retten vil vanligvis sørge for å avklare farskapet ved en DNA-analyse før saken avgjøres. Sak kan reises uavhengig av barnets alder. Det er fra 01.01.2014 innført frister for mor og far/mann for å reise sak. Dersom mor, far og en annen mann som mener han må være far til barnet er enige, kan farskapet endres administrativt ved NAV. Les mer om endring av farskap her.

 

Se også brosjyren Farskap og Foreldreansvar.

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt