Familiegjenforening og DNA-testing

 

Myndighetene stiller visse minimumskrav for å godta en privat DNA analyse til bruk ved søknad om familiegjenforening:

 

Krav til dokumentasjon av identitet

Krav til prøvetakingssituasjon

Krav til analyseinstitutt: Analyser foretatt ved Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitat, OUS.

 

Du kan lese mer om kravene i rundskriv fra UDI RS 2002-082: DNA-analyser foretatt på søkerens initiativ

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt